The Hundred Regiments Offensive Av ALIBABA Group

- Mar 01, 2016-

Som medlem av Alibaba møter oversea-avdelingen i vårt selskap møtet "The Hundred Regiments Offensive" som holdes av ALIBABA-gruppen 1. mars 2016.

'The Hundred Regiments Offensive' er salgssesongen for eksportselskapet for å tjene markedet som kun gjelder i en måned, for å finne den som tjener mer ordre i denne aktiviteten, i løpet av denne tiden kan kunden få den beste rabatt fra selger og selger kan forstørre sin virksomhet.

Vårt salgsteam deltar på dette møtet for å vite mer om våre produkter i utlandet og åpne det store markedet i verden.


Bilde ett: hundre regimenter offensive


Bilde to: Vårt firma i denne aktiviteten


Bilde tre: Vårt salgsteam

Et par:Kunde fra Vietnam Besøk vår fabrikk Neste:nei